BẢNG GIÁ BIA LÀO NĂM 2017

  28/12/2016

  Bùi Minh Thúy

Thông báo "BẢNG GIÁ BIA LÀO" năm 2017:
Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 được quy định như sau:
+ Đối với rượu và bia, thuế suất thuế TTĐB (thuế tiêu thụ đặc biệt) cũng tăng thêm 5% lên 55% từ ngày 01/01/2016, 60% từ ngày 01/01/2017 và 65% từ ngày 01/01/2018.

Bia Lào xin thông báo tới các quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ MỚI được bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2017:

STT      Loại bia                                  Quy cách             Giá bán

1.          Bia vàng- lon 330ml               24 lon/thùng        480.000đ
2.          Bia vàng- lon 500ml               24 lon/thùng        675.000đ 
3.          Bia đen- chai 330ml               24 chai/thùng       550.000đ
4.          Bia vàng- chai 330m              24 chai/thùng       480.000đ
5.          Bia vàng- chai 640ml             12 chai/thùng        420.000đ

Trân trọng thông báo!

Nhà phân phối bia Lào tại miền Bắc.
Ngon & Lạ 196 Bùi Xương Trạch- Thanh Xuân- Hà Nội.
Hotline: 090 329 6839/ 0964 03 5522

Đóng góp ý kiến